Uputstva

Uputstva

Pravilnom pripremom je moguće eliminisati greške koje bi mogle nastati pri procesu štampe. Da bi Vaš štampani proizvod izgledao onako kako ste zamislili pripremu treba da nam pošaljete u sljedećem obliku: CMYK i u jednom od sljedećih formata: TIFF, PDF, PSD, CDR, AI, JPG, EPS.

U zavisnosti od željenog kvaliteta i namjene štampanog materijala, grafičke pripreme za štampu je potrebno prilagoditi, te dostaviti u određenom omjeru (1:1, 1:5, 1:10, 1:20, itd.) i određenoj rezoluciji (72dpi, 100dpi, 150dpi, 300dpi, 500dpi, itd.). Kolorni mod (način mešanja boja) CMYK, ili GRAYSCALE ako se želi crno bijela štampa. Svi lejeri rasterizovani i flettenovani (objedinjeni) u jedan lejer. Sve tekstove pretvoriti u krive.

PRIPREMA ZA ŠTAMPU AUTOGRAFIKE:

U fajlu se nalaze samo dva lejera. Na jednom se nalazi ilustracija (ili fotografija) vozila, a na drugom grafika koja se štampa sa prepustom od 12 cm preko svake dimenzije. Ukoliko imate nekih nejasnoća možete nas slobodno kntaktirat, mi ćemo vam rado izaći u susret.